Členovia ZCPP

Mondi SCP, a.s.

Mondi SCP je súčasťou skupiny Mondi, globálneho lídra v oblasti výroby obalov a papiera, ktorá zamestnáva približne 26 500 ľudí vo viac ako 30 krajinách. Mondi SCP je najväčší spracovateľ dreva a najväčší integrovaný závod na výrobu buničiny a papiera na Slovensku.

BUKOCEL, a.s.

Skupina spoločností BUKÓZAHOLDING patrí k významných drevospracujúcim podnikom na Slovensku, exportérom výrobkov v európskom meradle a k najvýznamnejším zamestnávateľom Prešovského regiónu.

Metsä Tissue

V žilinskom závode vyrábajú produkty papierovej hygieny z jemného tissue papiera jednak pre spotrebiteľské “Consumer” značky ako Tento, Mola a Lambi, ale aj pre profesionálne použitie“Professionals”,

SHP Harmanec, a.s.

SHP Harmanec, a.s. je súčasťou SHP Group (Slovak Hygienic Paper Group), nadnárodnej spoločnosti združujúcej skupinu výrobných a obchodných spoločností z oblasti celulózo-papierenského priemyslu. V slovenských závodoch SHP Harmanec a.s. a SHP Slavošovce a.s. sa ročne na dvoch papierenských strojoch vyrobí takmer 60 000 ton papiera. Závod v Harmanci vyrába celé spektum výrobkov papierovej hygieny - toaletné papiere, papierové utierky, vreckovky, kozmetické utierky, a to pre retail aj B2B segment.

SHP Slavošovce, a.s.

SHP Slavošovce, a.s. je súčasťou SHP Group (Slovak Hygienic Paper Group), nadnárodnej spoločnosti združujúcej skupinu výrobných a obchodných spoločností z oblasti celulózo-papierenského priemyslu. V slovenských závodoch SHP Harmanec a.s. a SHP Slavošovce a.s. sa ročne na dvoch papierenských strojoch vyrobí takmer 60 000 ton papiera. Závod v Slavošovciach sa špecializuje na výrobu potlačených a farebných obrúskov, pre retail aj B2B segment.

Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.

Hlavné zameranie činnosti VUPC boli vždy sústredené najmä na technologický výskum a vývoj, jeho priemyselnú aplikáciu na technickú pomoc celulózkam, papierňam a spracovateľským podnikom, na zvyšovanie kvalifikácie papierenských odborníkov a na spracovanie a rozširovanie odborných a ekonomických informácií.

Pilex, s.r.o.

Spoločnosť sa zaoberá predajom klinových remeňov, hriadeľových tesnení, spojovacieho materiálu, hadíc, brúsnych a rezných materiálov, komunálnych náradí, elektronáradí, drôtov, tesnení, oceľových lán, reťazí a ďalších spotrebných tovarov. Predajom ochranných pracovných pomôcok, oblečenia, obuvi pre voľný čas, outdoor a turistiku.

CNI Tlačservis, a.s.

CNI Tlač servis, spol. s r.o. pôsobí na slovenskom trhu ako rýchly, flexibilný a spoľahlivý dodávateľ polygrafických materiálov. Hlavnou činnosťou firmy je príprava tlačových farieb ako aj predaj, výroba a dodávka spotrebného materiálu, prípravkov, pomocných prostriedkov a pomôcok pre polygrafický, papierenský, plastikársky a ostatný priemysel.

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVĚ

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) je modernou, výskumno-vzdelávacou inštitúciou. Ponúka technické vzdelávanie a zapája študentov do výskumu v oblasti prírodných vied, počítačových vied, stavebníctva, architektúry, chémie, potravinárstva či materiálových technológií.

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE

Technická univerzita vo Zvolene je moderná vysokoškolská inštitúcia, ktorá rozvíja tvorivé vedecké bádanie a na jeho základe poskytuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v európskom vzdelávacom a výskumnom priestore.

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ

Stredná odborná škola polytechnická v Ružomberku má dlhoročnú tradíciu v meste a okolí. Už sedemdesiat rokov pripravuje svojich absolventov v rôznych študijných a učebných odboroch pre ich budúce povolanie a život.