Rôzne

ZCPP prostredníctvom svojich členov reprezentuje celulózo papirenský priemysel v organizáci Konfederácia európskych papierenských priemyslov (CEPI).

Svojich zástupcov má ZCPP vo výboroch:

  • Enviromentálny výbor
  • Energetický výbor 
  • Spracovanie zberového papiera
  • Inovácie a výskum

 

Členovia Konfederácia európskych papierenských priemyslov (CEPI):