Hygienické papiere

Výroba hygienického papiera - SHP Group, a.s.

SHP Group (Slovak Hygienic Paper Group) je nadnárodná spoločnosť združujúca skupinu výrobných a obchodných spoločností z oblasti celulózo-papierenského priemyslu. V slovenských závodoch SHP Harmanec a.s. a SHP Slavošovce a.s. sa ročne na dvoch papierenských strojoch vyrobí takmer 60 000 ton papiera.

Papierenský stroj PS7 v Harmanci vyrába hygienický papier, v rozpätí od 15 do 29 g/m2 pri štandardnej rýchlosti 1550 m/min. 90% polotovaru sa vyrába zo zberového papiera, pri výrobnom procese je možné dosiahnuť belosti od 50-80% ISO. Zvyšných 10 % papiera sa vyrába z buničiny. SHP Harmanec a.s. je okrem výroby recyklovaného papiera a celulózy zameraný aj na konverting týchto surovín. Závod disponuje 9 výrobnými linkami s výrobnou kapacitou 50 000 ton ročne.  V rámci konvertingu sú vyrábané toaletné papiere, kuchynské utierky, vreckovky, kozmetické utierky a skladané utierky na ruky pre retailový segment a segment profesionálnej hygieny. Značkové výrobky sú certifkované certifikátmi FSC a Blauer Engel.

Závod SHP Slavošovce a.s. je zameraný na výrobu celulózy s certifikátom EU Ecolabel a jej následné spracovanie. Papierenský stroj PS8 vyrába hygienický papier v rozpätí od 15 do 25 g/m2 pri štandardnej rýchlosti 790 m/min. Polotovar sa vyrába z čistej buničiny s belosťou min.80% ISO. Z celulózy sú následne na 9 linkách vyrábané farebné, potlačené obrúsky a stredové pásy. Výrobné linky majú kapacitu 10 400 ton ročne. Produkty sú certifikované certifikátmi FSC, Nordic Swan a plne certifikované pre styk s potravinami.