História

Zväz celulózo papierenského priemyslu SR, vznikol dobrovoľným rozhodnutím papierenských spoločnosti pôsobiacich na Slovensku,

Zakladajúcimi členmi sú:

  • SCP Ružomberok, a. s. Ružomberok

MONDI SCP Ružomberok, a .s.

  • Juhoslovenské celulózky a papierne, a .s. Štúrovo

Spoločnosť zlikvidovaná

  •  Bukóza Holding, a. s. Vranov nad Topľou

BUKOCEL Hencovce, a .s.

  •  PT Žilina, a. s. Žilina

Metsa Tissue Slovensko, s.r.o.

  •  Harmanecké papierne, a. s. Harmanec

SHP Harmanec, a .s.

  •  Slavošovské papierne, a. s. Slavošovce

SHP Slavošovce, a .s.

  •  Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s Bratislava
  •  Slovpap, a. s. Bratislava

Spločnosť zlikvidovaná  

Ustanovujúca schôdza sa konala 29.nov.1996 v Ružomberku. Do funkcie Prezident Zväzu bol zvolený Ing. Ján L í š k a, prezident SCP Ružomberok, a.s.subjekty celulózo-papierenského priemyslu. Predsedom Dozornej rady bol zvolený Ing. Milan Š t o l c, generálny riaditeľ Výskumného ústavu papiera a celulózy, a.s. Na pozíciu Generálneho sekretára bol zvolený Ing. Juraj D l h o p o l č e k

Zväz je od roku 1997 členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združeni   - AZZZ SR. Členom Európskych papierenských priemyslov - CEPI je od roku 2002. Je členom Vedecko výskumného centra drevárskeho a papierenského priemyslu.